Státní opera

Státní opera je jednou z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy.

Státní opera je součástí Národního divadla České republiky a byla založena Ministerstvem kultury České republiky v roce 1992. Tato neoklasicistní budova byla postavena v roce 1883 z iniciativy Německého divadelního spolku jakožto reakce pražské německé menšiny na otevření českého Národního divadla. Toto nové německé divadlo brzy získalo mezinárodní uznání za svůj inovativní repertoár a umělecké vedení, jehož představiteli byly takové osobnosti jako Angelo Neumann, Alexander Zemlinski nebo Georg Szell. V současnosti uvádí Státní opera nejen známá operní díla, ale i díla neprávem opomíjená či v České republice neznámá, a tím získává pověst jedné z nejlepších evropských operních scén.